Corporate Development Associates BVBA (hierna "Codeas", "wij" of "ons") wenst de bezoeker van de website door middel van deze policy te informeren over het beleid dat wij nastreven in verband met cookies. Wij raden de bezoeker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies. 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites en in het bijzonder www.codeas.be (hierna de "Website") die rechtstreeks worden beheerd door Codeas met maatschappelijke zetel geregistreerd op het adres Voortstraat 62 te 3550 Heusden-Zolder, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister met het ondernemingsnummer (BE) 0477.742.915. 

Wanneer in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar bepaalde regelgeving, worden de wijziging, vervanging of annulering, zowel als de uitvoerende maatregelen daaromtrent, daaronder begrepen.Wij behouden ons het recht, voor op elk moment wijzigingen aan het cookiebeleid aan te brengen.Voor alle vragen over de manier waarop wij persoonlijke informatie bekomen, bewaren en gebruiken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u kan raadplegen in een separaat document getiteld "Privacy Policy". Voor alle vragen over ons gebruik van cookies verzoeken wij u contact met ons op te nemen via email op info@codeas.be.
Wij maken u opmerkzaam dat de bepalingen in onderhavig document zijn opgesteld in alle eer en geweten en dat ze zijn gebaseerd op de aan ons in de mate van het mogelijke beschikbaar gestelde informatie en gegevens over het technisch en procedureel functioneren van alle betrokken systemen en apparatuur (hardware en software) en de hierbij betrokken partijen (fabrikanten, leveranciers, organisaties, instanties enz.).Naarmate systemen, technologieën, technieken, regels, procedures, wetgevingen enz. evolueren kunnen deze informatie en gegevens zodanig veranderen dat zij een wijzigende invloed hebben op de bepalingen in onderhavig document. In zulk geval en van zodra wij hiervan kennis hebben genomen zullen wij deze wijzigingen zo snel als mogelijk doorvoeren op de toepasselijke gebieden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website, informatie van deze website bewaart op uw computer of uw mobiel apparaat. Hierdoor kan de website uw handelingen en voorkeuren (zoals login, taal, lettertype en andere weergaveopties) onthouden gedurende een zekere periode. Dit geeft u het voordeel dat wanneer u de website opnieuw bezoekt of u tussen verschillende webpagina's bladert, uw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.
Cookies worden ingesteld door (voor zover van toepassing) onze webserver en de webservers van derden die wij op onze website inzetten. Deze cookies kunnen telkens u onze website bezoekt, op basis van hun type, door diezelfde servers worden gelezen, bijgewerkt of verwijderd.Een webserver heeft geen geheugen, dus de website die u bezoekt, zet een cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat.
Cookies die slechts betrekking hebben op één enkele sessie (een enkel bezoek aan onze website) worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit - deze worden doorgaans als noodzakelijk beschouwd om de website aan u te kunnen aanbieden.
De cookies functioneren nooit onafhankelijk van de website en verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of mobiel apparaat bevinden.
Sommige cookies kunnen van invloed zijn op uw fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming en hebben daarom uw toestemming nodig om ze te kunnen openen of opslaan op uw apparaat. Tot op heden worden er enkel noodzakelijke cookies verwerkt bij het bezoeken van de website en hebben we uw toestemming niet nodig.
Een cookie bevat meestal een tekststring met informatie over de browser. Om te kunnen werken, hoeft een cookie niet te weten waar u vandaan komt, hij hoeft alleen uw browser te onthouden. 
Sommige websites gebruiken cookies om meer persoonlijke informatie over u op te slaan. Dit kan echter alleen worden gedaan als u zelf die persoonlijke informatie aan de website hebt verstrekt. Beveiligde websites zullen onder andere deze persoonlijke informatie die in de cookie is opgeslagen coderen om te voorkomen dat een andere partij met toegang tot uw cookiemap deze informatie onrechtmatig kan gebruiken.
Cookies hebben zes parameters die aan hen kunnen worden doorgegeven: 
  • De naam van de cookie. 
  • De waarde van de cookie.
  • De vervaldatum van de cookie - dit bepaalt hoe lang de cookie actief zal blijven in uw browser.
  • Het pad waarvoor de cookie geldig is - dit bepaalt het URL-pad waarin de cookie geldig is. Webpagina's buiten dat pad kunnen de cookie niet gebruiken.
  • Het domein waarvoor de cookie geldig is. Dit maakt de cookie toegankelijk voor pagina's op elk van de servers wanneer een site meerdere servers in een domein gebruikt.
  • De noodzaak van een beveiligde verbinding - dit geeft aan dat de cookie alleen kan worden gebruikt onder een beveiligde serverconditie, zoals een site die SSL (Secure Sockets Layer) als encryptieprotocol gebruikt.
Cookies op onze website worden enkel voor strikt noodzakelijke doeleinden gebruikt, wij maken geen gebruik van marketing of statistische cookies.
Strikt noodzakelijke cookies (Altijd actief): Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u worden ondernomen en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen mogelijk dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
Name Provider Retention period Type Purpose
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Codeas.be Sessie http Deze cookienaam wordt over het algemeen geassocieerd met het gebruik als een algemeen platform session cookie. Het wordt gewoonlijk gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te handhaven.

Google Fonts 
Deze website maakt gebruik van Google Fonts.
Google Fonts plaatst geen cookies. Het is echter een weblettertypeservice die een API biedt om lettertypebestanden te leveren. Google Fonts verzamelt gebruikersverzoeken, haalt bestanden op van zijn servers en levert deze aan de eindgebruikers om lettertypen te genereren. Tijdens dit proces registreert de server van Google het IP-adres van de gebruiker en kan dit voor analytische doeleinden worden gebruikt.
De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen. De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.Elke web browser heeft zijn eigen instellingen. Meestal kunt u via menu’s zoals “voorkeuren” of “instellingen” die rechts bovenaan kunnen worden aangeklikt, de cookie instellingen wijzigen, daarnaast kunt u ook het menu “help” raadplegen.
Meer informatie hieromtrent vindt u terug onder andere via onderstaande links:

Heeft u ons cookiebeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag in verband met cookies dan via email op info@codeas.be . Daar zullen wij uw vraag zo snel als mogelijk beantwoorden. Bovendien heeft Codeas ook een Data Protection Officer (DPO). Deze persoon waakt over de bescherming van uw gegevens bij Codeas. Onze DPO staat je graag te woord via email op privacy@datanova.be.Indien u geen antwoord krijgt of u bent niet tevreden van het gekregen antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.In België is dit de "Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)". Meer informatie daarover vind u terug op hun website.
Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten, de voortschrijdende technologie, de geldende wetgeving enz. dat vragen. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen of technieken komen waarbij wij uw gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Wanneer hierdoor belangrijke wijzigingen een invloed hebben op ons vigerend cookiebeleid zullen wij u hierover informeren en waar nodig uw toestemming vragen.

CODEAS, partners in bedrijfsontwikkeling

Codeas, uw partner voor een totale en langdurige samenwerking.

Website, wie, wat waar, waarom ?

Kies ook voor een professionele website bij Codeas ...

24/24u bereikbaar

Uw website is dag en nacht bereikbaar, potentiële klanten kunnen dus altijd terecht op uw site om informatie over uw producten en/of diensten te verkrijgen. Uw marketing draait dus zonder dat u er iets voor moet doen.

Bereik

Uw aanbod reikt verder dan uw omgeving, verder dan mond-aan-mond reclame, wereldwijd kan men door het opzoeken van uw website uw producten en diensten raadplegen.

Zonder computerkennis

Voor het onderhoud en up to date houden van uw website heeft u totaal geen kennis nodig van html, programmeertalen of fotobewerking, via ons geïntegreerd easy-to-use Systeem past u in een wip uw eigen pagina's aan.

Aanwezig op internet

De potentiële klanten van de huidige generatie verwachten en gaan er van uit dat u aanwezig bent op het internet. Mensen willen eerst informatie over uw bedrijf weten alvorens ze contact opnemen. Bij het niet aanwezig zijn op het internet gaan deze mensen voor een andere leverancier kiezen.

Professionaliteit

De meeste mensen gaan op zoek naar diensten en/of producten online, als men dan op uw site terechtkomt moet de eerste indruk professionaliteit uitstralen, dus geen website die door een vriend of een neefje in elkaar is gestoken, maar door professioneel opgeleide mensen.

Nieuwe klanten

Door uw goede vindbaarheid online (SEO) lok je bezoekers naar uw site. Hoe meerbezoekers, des te beter jouw website wordt gevonden. En een website die goed gevonden wordt, zorgt weer voor meer mensen. En hopelijk meer klanten!

Onze klanten

Klik op het logo om de site van onze klanten te bezoeken.